Filiala Regionala Banat a AMSPPR    
Contact Legislatie Anunturi Despre Noi Home
Meniu
Home »
 
Home Despre Noi Buletin Informativ Arhiva Editorial Istoria AMSPPR Organigrama Asistenta Juridica AGN In Memoriam Varia Hobby Tineret Legislaţie Anunturi Contact
 

Webdesign by Icetech

DR. CARMEN DEHELEAN A CÂŞTIGAT PRIN SENTINŢĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ PROCESUL CU CMDR
(Succinta prezentare a situatiei juridice a sanctionarii disciplinare a dnei Dr. Carmen Dehelean)

Dna Dr. Carmen Dehelean  a fost sanctionata in cursul anului 2008 de catre Comisia Superioara de Disciplina a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. La acel moment, dna Dr. Carmen Dehelean  detinea o functie de conducere in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti Arad, organizatie teritoriala independenta a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si de asemenea o functie de conducere in cadrul Filialei Regionale Banat a AMSPPR.  
Aceasta sanctiune a fost aplicata pentru asa zisa ignorare a hotararilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, respectiv a hot. 7 si 8 din 2008 a acestei organizatii, prin care se stabilea ca se impune retragerea din organele de conducere ale Colegiilor Teritoriale a acelor medici care ocupa functii de conducere in cadrul organizatiilor avand acelasi obiect de activitate cu cel al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Aceste hotarari apartineau Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, condus de persoane lipsite de cunostinte juridice, cu puternice remanente comuniste, si  cereau ca organizatiile teritoriale sa puna in aplicare aceste hotarari in lipsa oricarui temei legal in acest sens.
Este esential a se intelege faptul ca Organizatiile teritoriale – Colegiile Teritoriale ale Medicilor Dentisti din Romania sunt independete si autonome din punct de vedere functional, organizatoric si financiar fata de Colegiul Central al Medicilor Dentisti din Romania avand personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii. Singura subordonare fata de acesta este cea privind corelarea centralizata a tuturor acestor colegii din perspectiva legislatiei incidente specificului profesional, in sensul urmaririi aceluiasi scop lucrativ. De asemenea, este la fel de important a se intelege faptul ca organele de conducere de la nivel teritorial sunt alese prin vot manifestat de catre membrii respectivului Colegiu. Organele de conducere teritoriale nu sunt numite de catre organele de conducere centrale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, astfel incat acestea nu pot fi destituite dupa bunul plac al organelor de conducere ale CMDR Central.
Pentru aceste considerente, in mod absolut legal, organele de conducere de la nivel teritorial din Arad au refuzat aplicarea celor doua hotarari, mentinand in functie persoanele vizate de  acestea, respectiv pe: Dr. Carmen Dehelean şi Dr. Voicu A. David. Ca urmare a acestor decizii teritoriale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin aceleasi persoane, in numele unor vendete personale, au hotarat ca se impune sanctionarea in mod drastic a respectivilor medici, fiind emise Decizii de sanctionare de catre Comisia Superioara de Disciplina a Colegiului.
Atat Dr. Carmen Dehelean cât şi Dr. Voicu A. David au apelat la dreptul de contestare a sanctiunilor prevazut în Legea 95 / XIII / 2006, formuland cereri de chemare in judecata impotriva Colegiului Medicilor Dentisti, investind Tribunalul Arad cu Cereri de Anulare a acestor Decizii, in mod vadit nelegale, rezultatul unui abuz al CMDR.
Dosarul privind pe dna. Dr. Carmen Dehelean a fost solutionat in prima instanta de catre Tribunalul Arad, in mod favorabil acesteia prin sentinta de Anulare a Deciziei de Sanctionare a dnei Dr. Carmen Dehelean, intrucat este nelegala. Colegiul Medicilor Dentisti a formulat recurs impotriva aceste sentinte, recurs care, in mod legal, a fost respins de catre Curtea de Apel Timisoara, apreciind ca Solutia Tribunalului Arad fusese una legala si temeinica.
In cadrul acestui litigiu, Dr. Carmen Dehelean a solicitat de asemenea, Curtii de Apel Timisoara si Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte si cu privire la legalitatea celor doua hotarari invocate de catre Colegiul Medicilor Dentisti – hot. 7 si 8 din 2008. Si fata de aceasta solicitare, solutia a fost una favorabila reclamantei, Inalta Curte hotarand ca acestea sunt nule, fiind lipsite de temei si de consecinte juridice.
Ca urmare a tuturor acestor cicluri procesuale, instantele de judecata au hotarat anularea deciziei de sanctionare a dnei dr. Carmen Dehelean intrucat aceasta reprezinta  o nelegalitate comisa de catre  conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cat si de cei din Comisia Superioara de Disciplina a acestei organizatii.
Avocat Anca DoboşDR. VOICU A. DAVID A CÂŞTIGAT PRIN SENTINŢĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ PROCESUL CU CMDR
 (Prezentare a evoluţiei acţiunii în contencios administrativ împotriva Regulamentului Comisiilor de Disciplină a CMDR)

2008…PIERDEREA DREPTURILOR ELECTORALE
ÎN COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
Deşi nici Legea 95 / XIII a CMDR din 2006 şi nici Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CMDR din 2008 nu prevăd vreo pierdere a drepturilor constituţionale fundamentale (drepturile electorale) pentru membrii CMDR, parcurgând Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR publicat în Monitorul Oficial nr. 382 / 20 mai 2008 se constată o prevedere din Regulament care nu se regăseşte în Legea 95 / XIII, respectiv o nouă sancţiune disciplinară:
„Art. 9 lit. e) interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere, până la radierea sancţiunii, pentru cele prevăzute la lit. b), c) şi d).”(sau altfel spus pierderea drepturilor electorale constituţionale)
Acest articol nu a fost prevăzut şi precizat de forul legislativ  respectiv Parlamentul României ci a fost adăugat în mod abuziv de CMDR în cadrul şedinţei Consiliului Naţional din martie 2008 ce a adoptat Regulamentul !
În cadrul acelei şedinţe (ca membru al CN al CMDR) am subliniat împreună cu alţi colegi de bună credinţă nelegalitatea adoptării unei noi sancţiuni neprevăzute de lege şi a altor prevederi contrare principiilor de drept, dar fără nici un rezultat. Am semnalat apariţia noii sancţiuni şi în cadrul unor articole din revista „Viaţa Stomatologică” din 2008 şi 2009 .
În septembrie 2008 am fost sancţionat de Comisia Superioară de Disciplină a CMDR exact cu noua sancţiune, începând cu acea dată Regulamentul Comisiilor de Disciplină a CMDR aducându-mi în mod direct prejudicii.
În conformitate cu art. 532 (7) din Legea 95 / XIII / 2006 a CMDR, împotriva deciziei Comisiei Superioare de Disciplină am formulat acţiune în anulare a deciziei de sancţionare la secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad.

2010…ANULAREA NOII SANCŢIUNI ABUZIVE
DE ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE A ROMÂNIEI
În vara anului 2009 prin avocat am formulat în nume propriu o plângere prealabilă adresată conducerii CMDR în vederea corectării acestei deficienţe majore (cât şi a altora) constatate pe parcurs şi cuprinse în Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR la care nu am primit nici un răspuns nici în prezent.
Prin urmare în septembrie 2009 m-am adresat prin avocat instanţei competente, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Timişoara. Prin acţiunea în contencios administrativ s-a solicitat instanţei să dispună anularea Regulamentului mai sus menţionat întrucât este nelegal, adăugând la lege şi conţinând numeroase alte prevederi contrare principiilor de drept.
În 22 decembrie 2009 Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat în mod favorabil admiţând în parte acţiunea formulată de reclamant, constatând nelegalitatea şi anulând art. 9 lit. e) din Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR dar respingând restul sesizărilor. Părţile au avut drept de recurs. Această sentinţă a fost considerată nesatisfăcătoare atât de reclamant (parţial) cât şi de pârât (în totalitate), ambele părţi apelând la recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României. În 30 septembrie 2010 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a respins ambele recursuri, menţinând prin decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă sentinţa Curţii de Apel Timişoara.
            ÎN CONCLUZIE NOUA „SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ” PREVĂZUTĂ ÎN ART. 9 LIT. E) DIN REGULAMENTUL COMISIILOR DE DISCIPLINĂ AL CMDR ESTE ANULATĂ DE ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE A ROMÂNIEI.
Această sancţiune disciplinară nu mai are efect, nu mai este în vigoare, CMDR având obligaţia legală de a reface Regulamentul Comisiilor de Disciplină al CMDR şi a-l republica în forma corectată în Monitorul Oficial al României.

2011…CONSECINŢE MULTIPLE ŞI SEMNIFICATIVE
Semnificaţiile acestei decizii definitive şi irevocabile a justiţiei româneşti sunt multiple şi importante.
Din punct de vedere juridic sentinţa definitivă şi irevocabilă confirmă că în România nimeni nu este mai presus de lege, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică. Nici o organizaţie (fie ea înfiinţată prin efectul legii ca CMDR) nu are dreptul de a adăuga la lege, de a avea activitate legislativă paralelă cu cea a Parlamentului. Chiar dacă legiuitorul a însărcinat CMDR cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, CMDR nu este nici într-un caz „statul însuşi” şi cu atât mai mult nu are atribuţii legiferative sau dreptul de a adăuga vreo virgulă la Legea 95 / XIII / 2006.
 Din punct de vedere practic anularea prin sentinţa definitivă şi irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României a unei sancţiuni disciplinare adăugate nelegal de CMDR la lege scuteşte de acum înainte cei peste 16.000 de colegi, membri ai CMDR de o sancţiune abuzivă (neimaginată de legiuitor) şi care prin caracterul ei confiscă / suspendă drepturi constituţionale fundamentale (drepturile electorale).
Orice membru CMDR nemulţumit de un act administrativ al CMDR care îi aduce prejudicii trebuie să ştie că are dreptul de a se adresa instanţei de judecată cu o acţiune în contencios administrativ, solicitînd anularea respectivului act, având şansa aşadar de a i se face dreptate.
Dr. Voicu A. David

inapoi

  Prima Pagina » Contact AMSPPR - Filiala BANAT