Filiala Regionala Banat a AMSPPR    
Contact Legislatie Anunturi Despre Noi Home
Meniu
Home » Legislatie
 
Home Despre Noi Buletin Informativ Arhiva Editorial Istoria AMSPPR Organigrama Asistenta Juridica AGN In Memoriam Varia Hobby Tineret Legislaţie Anunturi Contact
 

Webdesign by Icetech

Legislatie

SUMAR LEGISLATIE CURENTA
Pachet legi sanatate
LEGEA 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGEA 95 / XIII A CMDR /  14 APRILIE 2006
  Exercitarea profesiei de medic dentist
Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
Legea 95 XV Asig. rasp. civila
Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice
Lege 95 VIII ASS
Asigurările sociale de sănătate
ORDIN   Nr. 482 din 14 martie 2007
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare atitlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
LEGEA 629 A CABINETELOR MEDICALE
LEGE Nr. 629 din 13 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
ORDONANTà  Nr. 124 din 29 august 1998
privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
ORDIN 261- 2007- norme dezinfectie
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
OMSP 840 STERILIZ USC
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 261/2007
Ordin 1338 - 31.07
pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
Legea 677 - date caracter personal
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
LEGEA nr 96/2007 TEHNICIAN DENTAR
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
ORDONANTA nr 47 din 2007
privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale

ORDIN Nr. 1040 din  8 iulie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

 

  Prima Pagina » Contact AMSPPR - Filiala BANAT